Quins són els valors cooperatius?

Les cooperatives són associacions autònomes de persones que s’han agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes, a través d’una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. En general, les finalitats de les cooperatives són:

• La satisfacció de les necessitats de les persones sòcies.

• La generació d’una comunitat de persones.

• L’acció col·lectiva a través de la cooperació.

Les cooperatives es regeixen per uns principis i valors establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), l’organització mundial del moviment cooperatiu que recull el testimoni dels pioners de Rochdale (origen del moviment cooperatiu).

Enllaç: Valors cooperatius

Per a més informació a omple@navas.cat o bé al 938204805